Xem từ khóa

thẻ Master Debit

Thẻ MasterCard là gì

Thẻ MasterCard là một loại thẻ thanh toán quốc tế và có 2 loại thẻ là thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng - Hay còn gọi là Mastercard Debit và Master Credit  Thẻ debit và credit là gì nay mình xin nhắc lại. Thẻ ghi nợ debit có nghĩa là có tiền đủ…