Giá trị giao dịch qua hệ thống thanh toán NAPAS đạt 320.000 tỷ đồng (1598)

NAPAS cho biết, trong năm 2016, tổng giá trị giao dịch của các ngân hàng thực hiện qua hệ thống NAPAS tăng trưởng gần 50% so với năm 2015, đạt 320.000 tỷ