Làm thế nào để tăng hạn mức thẻ tín dụng cao hơn? (4274)

Tôi đã làm thẻ tín dụng tín dụng thành công, tuy nhiên hạn mức tín dụng không cao lắm. Vậy tôi có thể yêu cầu tăng hạn mức thẻ tín dụng cao hơn hay không?