Ưu đãi 35% cho Ấm siêu tốc Lock&Lock ELK-218R 1,8L (Đỏ) (3744)

Ấm siêu tốc Lock&Lock ELK-218R 1,8L (Đỏ) giám giá 35%, tặng 1 cốc sứ có nắp Long Phương