Miễn phí vận chuyển – gói giao hàng tiết kiệm (2836)

Lazada áp dụng gói giao hàng tiết kiệm, miễn phí vận chuyển với tất cả đơn hàng dưới 15kg.