Laptop Lenovo – Đặt trước giá hấp dẫn (6069)

Laptop Lenovo thinkpad E470/E570 – đặt trước giá hấp dẫn, sở hữu cơn mưa quà tặng!