Cách mạng mua sắm 12/12 khởi động với ưu đãi vô cùng lớn (8865)

Tiếp nối cuộc cách mạng mua sắm online “kinh hoàng” ngày 11/11, Lazada tiếp tục đưa ra cuộc chiến tiếp theo vào ngày 12/12 với hàn