Giảm giá 50% – Chỉ duy nhất 1 ngày trong tuần (7877)

Các chương trình khuyến mãi diễn ra hàng tuần, chỉ Thứ 2 – 4 – 5