Flash Plus 2 chính hãng, giá sốc tại Lazada (4483)

Hàng chính hãng. Độc quyền tại Lazada.