Iphone 7 đã có mặt tại Lazada – giá siêu ưu đãi (6677)

Iphone 7 đã có mặt tại Lazada – ai sẽ là người sở hữu đầu tiên?