Máy giặt cửa ngang – giảm đến 40% (5533)

Máy giặt cửa ngang tiết kiệm điện, tiết kiệm nước lại giảm đến 40%