Vĩnh Phát Mobile xả hàng điện thoại giá sốc tại Lazada (3273)

Vĩnh Phát Mobile xả hàng điện thoại Iphone 6S, Redmi Note 3 Pro giá sốc.