Napas là gì và công dụng của nó giúp gì cho việc rút tiền, thanh toán (2752)

Bản thân NAPAS không phát hành thẻ, họ chỉ đứng giữa để kết nối tất cả ngân hàng lại với nhau, và vai trò của họ đúng nghĩa là một “cổng thanh toán”.