Napas tuyển dụng cán bộ hỗ trợ dịch vụ (4361)

Napas tuyển dụng cán bộ hỗ trợ dịch vụ. Ứng viên trúng tuyển sẽ làm việc tại bộ phận 24/7 thuộc trung tâm hỗ trợ dịch vụ trụ sở Hà Nội.