Mua iPhone 7 và 7 Plus tại FPTShop, Viễn Thông A, TGDĐ, Viettel – có nhiều khuyến mại (2815)

Các nhà bán lẻ lớn như FPTShop, Viễn Thông A, TGDĐ, Viettel đã bắt đầu cho đặt hàng iPhone 7 và iPhone 7 Plus cùng với rất nhiều khuyến mại hấp dẫn