Các thông tin cần lưu ý khi làm thẻ tín dụng và sử dụng thẻ tín dụng (2681)

Khi làm thẻ tín dụng và sử dụng thẻ tín dụng, người tiêu dùng cần tìm hiểu rõ các thông tin về thời gian miễn lãi, so sánh biểu phí, chọn ngân hàng uy tín